Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Neve: Keramix Hungary Kft.

Cím: 2030 Érd, Kossuth Lajos u. 122.

Adatkezelő képviselője: Tóth Tamás

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@keramix.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:

• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

• Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

• Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

• Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

• Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

• A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

• Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Állandó lakcím

• Szállítási cím

• Email cím

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

2.2 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:

• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

• Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

• Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

• Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

• Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

• A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

• Megrendelések kezelése és szállítása viszonteladó partner nevében

• Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások

• Projektkezelés, konzorcium vagy szállítói csoportban való részvétel mentén történő kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Email cím

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

2.3 SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, VALAMINT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ A KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ KIÁLLÍTÁSA.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Állandó lakcím

• Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

• Személyi igazolvány száma

• Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.4 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

• ügyfélelégedettségi mérés

• meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Értesítési cím

• Email cím

• Telefonszám

• Felhasználó által megadott kiegészítő információk Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Akciók, új termék információk elmulasztása

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.5 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

• ügyfélelégedettségi mérés

• meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Számlázási cím

• Szállítási cím

• Email cím

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.6 MEGRENDELÉSEK KISZÁLLÍTÁSA

• Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

• Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

• Név

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

• Név

• Lakcím, vagy szállítási cím

• Telefonszám

• e-mail cím

• Egyedi azonosító

2.7 MEGRENDELÉSEK ÁTVÉTELE/ÁTADÁSA A SZERVEZET RAKTÁRÁBAN

Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton vagy az ügyviteli rendszerben.

Az adatellenőrzés során az Adatkezelő ellenőrizheti az áru átvevőjének vagy beszállítójának személyazonosságát egy fényképes igazolvány bemutatásával.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy előzetes közlése alapján vagy a helyszín az árut átvevő/átadó személy adatközlése alapján.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Fényképes igazolvány szám

• Gépkocsi rendszáma

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy előzetes közlése alapján vagy a helyszínen az árut átvevő személy adatközlése alapján.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Aláírás

2.8 GARANCIÁLIS TERMÉKEK ÜGYINTÉZÉSE, ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS

Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi

A kezelt adatok köre:

• Név

• Cím

• Email cím

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: törvényi által meghatározott

2.9 VISSZÁRU KEZELÉS

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:

• Név

• Cím

• Email cím

• Telefonszám

• Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.10 PANASZKÖNYV KEZELÉS

Az adatkezelő bolthálózatában, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre:

• Név

• Cím

• Telefonszám

• Email cím

• Alírás

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év.

2.11 UTAZÁS SZERVEZÉS PARTNEREK SZÁMÁRA

Az adatkezelő partnerei számára meghirdetett rendezvények, oktatásokra történő kiutaztatása, utazási, szállás és program részvételi foglalás.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

• Név

• Email cím

• Telefonszám

• Informatikai naplófájl

• Személyi igazolvány szám

• Útlevél szám

Adatkezelés tervezett határideje: 1 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az utazáson való részvétel meghiúsulása.

2.12 POSTAKEZELÉS, KÜLDEMÉNYKEZELÉS

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Cím

2.13 SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE, IKTATÁSA

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.

A kezelt adatok köre:

• Név

• Telefonszám

• E-mail

• Beosztás

• Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.14 RENDEZVÉNYRE, OKTATÁSRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ ÉS ENNEK KERETÉBEN

Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek.

A rendezvényen való részvétel feltétele a regisztráció.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre:

• Név

• Cégnév

• Beosztás

• Email cím

• Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A rendezvényen való részvétel meghiúsulása.

2.15 ELEKTRONIKUS VIDEO MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ ALÁBBIAK VÉDELMÉRE:

Kamera rendszer üzemeltetése a szervezet kereskedelmi telephelyein.

• Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása

• Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása

• Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása

• Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben, cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

• A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben az érintett nem lép be a megfigyelt helységben nem tudja igény bevenni Adatkezelő szolgáltatásait.

• Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő az elektronikus video megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

• általános esetben 30 nap

• Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

2.16 JOGI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Engedményezési szerződés, Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A Szerződött partnerek cégjegyzésre jogosultjai és a kapcsolattartói

A kezelt adatok köre:

• Név

• Telefonszám

• E-mail

• Beosztás

• Aláírás Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.17 GDPR RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS ADATOK KEZELÉSE, ADATÁTADÁSI NYILVÁNTARTÁS, ADATVÉDELMI INCIDENSEK, ÉRINTETTI IGÉNYEK KÉRDÉSEK

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

• Név

• Adatvédelmi azonosító

• Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma

• Érintetti kérelem eredménye

• Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat.

Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4. Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

5. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat.

Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

7. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára.

Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, rendezvényszervező cégek, fotó és video szolgáltató cégek, közjegyző, utazási iroda, utazási ügynökségek, légi társaságok, szálláshelyek, programhelyek, szerződött szerviz partner.

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.

A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át.

A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a vezérigazgató férhet hozzá.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett amely személy jelenlétében hozzáférhet.

A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

9.1 AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER KÉPEINEK KORLÁTOZÁSÁRA JOGOSULTAK

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.

A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg.

Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles.

Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

• kérheti adatainak helyesbítését,

• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.

A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1 A TÁJÉKOZTATÁS KÖLTSÉGE

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2 TÁJÉKOZTATÁS MEGTAGADÁSA

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3 TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is.

Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.


Ajánlat/Kapcsolat

Telefonon a +36 22 399 534, vagy a +36 70 285 7023 számon, E-mailben a info@keramix.hu címen vagy alábbi űrlap kitöltésével léphet munkatársainkkal kapcsolatba, illetve kérheti ajánlatunkat.